Numer 8-9/125 / 2013- OD REDAKCJI

Daria Grodzka - Szkoła przyszłości to taka, która ma nauczać poprzez stwarzanie warunków– rozmowa z profesorem UP dr. hab. inż. Januszem Morbitzerem

Iwona Ocetkiewicz - Nowoczesne technologie w edukacji – szanse i zagrożenia
Powszechnie sądzi się, że stosowanie nowoczesnych technologii w edukacji – czyli urządzeń, programów i metod pracy w edukacji, prowadzi do lepszych wyników szkół w różnych rankingach i indywidualnych osiągnięciach uczniów. W zapomnienie odchodzą powoli tradycyjne metody pracy z uczniem. Obserwując nasz kraj pod względem wprowadzania nowoczesnych technologii w edukacji, można zauważyć, że brakuje koncepcji, w jaki sposób systemowo i strategicznie wprowadzać nowe technologie od etapu przedszkola do studiów wyższych.

Irena Pulak - Rola nauczyciela w kreowaniu wirtualnej przestrzeni szkoły
Współczesna szkoła dzięki nowoczesnym technologiom informacyjno-komunikacyjnym poszerza obszar działalności również na sferę wirtualną. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczniowie i nauczyciele mogą pozostawać ze sobą w kontakcie, wspólnie pracować w sieci nad projektami edukacyjnymi i uczestniczyć w dyskusjach toczących się online. Stwarza to nową jakość dla procesu nauczania, ale również wymaga od nauczyciela zaangażowania się w budowanie tego nowego wymiaru procesu edukacji. Przed nauczycielem epoki cyfrowej stają nowe zadania i pojawiają się nowe role do spełnienia.

Katarzyna Smoter - Kształtowanie kompetencji informacyjnych dzieci i młodzieży w kontekście wybranych programów edukacji medialnej

Kamila Knol-Michałowska - Jak się odnaleźć w gąszczu informacji? Internet jako źródło wiedzy uczniów

Damian Cisowski - TIK? Tak! O technologiach informacyjno-komunikacyjnych

Katarzyna Mojska - E-learning wyzwaniem dla bibliotek

Marzena Krzysztoń - Najważniejsze, to obrać dobry kierunek

Agata Ciepichał - XVI LO – Szkoła z klasą 2.0

Barbara Budzyna - W cyfrowej szkole

Andżelika Pach, Magdalena Kossoń - Cyfrowa Hoffmanówka

Ewa Oleksy - W drodze do Cyfrowej Szkoły

Piotr Krzysztoforski - Terroryzm zagrożeniem dla szkół

Przemysław Majkut - Czego możemy dowiedzieć się o szkole dzięki EWD? Cz. VI.

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE INFORMUJE – Nowe technologie w edukacji

Beata Janik - Świat wyobraźni młodych twórców. Omówienie prac nadesłanych na konkurs „Niezwykły świat Braci Grimm”

- MUZEUM ŻUP KRAKOWSKICH WIELICZKA INFORMUJE – Małgorzata Bogucka, Edukacja w obiektach UNESCO

Agnieszka Zabielska - Perełki architektury w historii Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

- KOMUNIKATY – Konkurs „Stan wojenny w Małopolsce – utrwalamy rodzinną historię”

Daria Grodzka - „Współpraca, odpowiedzialność, autonomia”. II Kongres Polskiej Edukacji

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2/3/2013
Małgorzata Budzik, TIK jako obszar wsparcia w procesowym wspomaganiu pracy szkoły
Wykaz obowiązujących aktów prawnych: Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła. Budowa koncepcji pracy szkoły.