Numer 11/127 / 2013- OD REDAKCJI

Mariusz Stinia - Nowa matura z języka obcego – komunikacja i jakość

Karolina Wysocka - 7 działań, które rozwijają samorząd uczniowski
Co mogą zrobić władze szkoły, aby sprawić, że działanie w samorządzie uczniowskim będzie motywującym doświadczeniem dla uczniów i będzie rozwijać ich kompetencje społeczne?
Fundacja Civis Polonus zachęca do poniższych siedmiu typów działań. Ich wartość polega na tym, że są to systematyczne i proste aktywności, które mogą być elementem codziennego funkcjonowania szkoły, a nie jednorazową inicjatywą. Uważamy, że aktywne obywatelstwo to proces, a nie wydarzenie. Dzięki pracy z samorządem uczniowskim możemy rozwijać u uczniów kompetencje społeczne, które są wymagane podstawą programową, a których uczniowie nie rozwiną przez udział w lekcjach.


Tomasz Talaczyński, Bożena Opach - „Młody Kraków” – Edukacja Obywatelska Młodzieży

Łukasz Słoniowski - Szkoła Debaty

Ewa Demczuk - Mali obywatele w samorządzie uczniowskim
Współczesne wychowanie i kształcenie nosi znamiona czasu. Kształtowanie postaw obywatelskich uczniów przez szkołę dyktują wymogi społeczne i interesy ogółu. Filozofia współczesnej edukacji zakłada tworzenie warunków do wyzwalania możliwości rozwojowych w wychowanku, szczególnie związanych z uaktywnianiem jego postaw obywatelskich wyrażających się w umiejętnościach współżycia i przyjmowania systemu wartości, które służą przysposobieniu do współistnienia w tym poszanowaniu drugiego człowieka. Od tego bowiem zależy, kim w sensie osobowościowym oraz intelektualnym będą nasi wychowankowie, jakie strategie myślenia będą mieli ukształtowane i w jakim stopniu wykorzystają własny potencjał.

Teresa Szakiel - Krótkie rozważania na temat działalności samorządów uczniowskich

Anna Studzińska - Młodzi liderzy w działaniach o wspólną przyszłość

Edyta Domagała, Ewa Kubik - Działalność Samorządu Uczniowskiego w szkole – przygotowaniem do podejmowania świadomych decyzji w dorosłym życiu

Marcin Jurczyk - O istotności wychowania kompensacyjno-opiekuńczego

Joanna Peter - Czego możemy dowiedzieć się o szkole dzięki EWD? Cz. VII

Alina Król - Europejski system transferu osiągnięć (ECVET) w kształceniu i szkoleniu zawodowym na przykładzie Szkocji, Niemiec i Polski

Krystyna Dynowska-Chmielewska, Janusz Staszek - Projekt DiAMEnT w fazie upowszechniania dobrych praktyk

Agnieszka Zabielska - O historii budynków Ośrodków Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Magdalena Sobesto-Wiejak - Certyfikowany kurs e-learningowy „Odkrywamy Prawo Humanitarne”

STOWARZYSZENIE WIOSNA ZAPRASZA - Humanisto, czekamy na ciebie!

Magdalena Bubula - Forum Edukacyjne dla nauczycieli języków obcych

- Konkurs „Kreatywny Nauczyciel”

- Oferta prenumeraty „Hejnału Oświatowego”

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3/4/2013

Małgorzata Dutka-Mucha - Zmiany w prawie oświatowym