Numer 12/128 / 2013- OD REDAKCJI

Jolanta Bonar - O wspieraniu uczniów zdolnych w polskich szkołach
Tekst podkreśla znaczenie systemowych modeli zdolności, które ujmują je jako strukturę powiązanych i oddziałujących na siebie komponentów. Próbuje udowodnić, iż wpieranie tak rozumianego potencjału uczniów wciąż jest zbyt słabe w polskich szkołach.
Problematyka pracy z dzieckiem zdolnym stała się ważnym obszarem zainteresowań badaczy w latach 70. XX w. Pytania o to, w jaki sposób i na jakiej podstawie projektować działania edukacyjne wobec uczniów zdolnych, wciąż pozostają jednak aktualne.


Daria Grodzka - Spróbujmy oczekiwać nieoczekiwanego, dajmy się zaskoczyć myśleniu dziecka – rozmowa z prof. dr hab. Danutą Waloszek

Krzysztof Gerc, Marta Jurek - Wspieranie rozwoju zdolności dziecka – o znaczeniu stymulacji środowiskowej
W jaki sposób modelować jakość dzieciństwa, by mogło bezpiecznie rozwijać potencjał dziecka i jego kreatywność? Jak wspierać rozwój dziecka, by zachować jego indywidualizm oraz pragnienie odkrywania i poznawania świata? Tekst artykułu jest próbą odpowiedzi na te fundamentalne pytania.
Analizując problematykę rozwoju zdolności u dziecka, przywołuje się na ogół dość powszechną wiedzę, że dzieciństwo, stanowiąc pierwszy etap rozwoju ontogenetycznego, jest tym szczególnym okresem, w którym kształtują się niemal wszystkie predyspozycje człowieka. Stanowi ono stadium, w którym – z jednej strony – powstają pierwsze struktury poznawcze, z drugiej natomiast – najbardziej podstawowe funkcje regulacyjne (nastawienia, uczucia, emocje). Potwierdzają to prawa rozwoju biologicznego, sformułowane m.in. w oparciu o badania rozwoju dzieci, prowadzone w różnych kontekstach kulturowych. Implikacje z tych analiz wskazują, że we wczesnych


Barbara Szeląg - Jak rozwijać dyspozycje twórcze dzieci w wieku przedszkolnym

Beata Drwal - Rozwijanie zdolności ucznia w edukacji wczesnoszkolnej

Maria Owczarek - Innowacje w praktyce pedagogicznej jako inicjatywy związane z pracą z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, cz. 1

Zuzanna Leliwa-Pruszak - Uczeń zdolny w szkole demokratycznej

Anna Noworyta - Uniwersytet dla dzieci miejscem rozwoju zainteresowań i zdolności

Krystyna Dynowska-Chmielewska - Projekt DiAMEnT Dostrzec i aktywizować możliwości, energię, talenty

Monika Wrzosek - Pomoc materialna dla zdolnych uczniów

Karol Kowalczuk - Gra komputerowa w szkole

Alicja Piwoda - Talenty z „Piątki”

Iwona Rams - Festiwal Nauki w ZS nr 1 im. S. Staszica w Olkuszu

Katarzyna Ratkowska - Warto realizować w szkołach projekty e-Twinning!

Agnieszka Zabielska - Konferencja „Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia”

Stanisław Kołodziej - Pamięci ofiar rzezi wołyńskiej

- MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE ZAPRASZA

Jagoda Gumińska-Oleksy - Ja, Matejko – NAUCZYCIEL. Weekend matejkowski w Muzeum Narodowym w Krakowie

- MUZEUM ARMII KRAJOWEJ ZAPRASZA

Robert Springwald - Zachować dla przyszłych pokoleń – poszukujemy miejsc związanych z walką o niepodległość Polski. Konkurs dla uczniów