Numer 2/130 / 2014- OD REDAKCJI

Jagoda Cieszyńska - Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania®

Elżbieta Płóciennik - Wspieranie harmonijnego rozwoju dziecka w przedszkolu – niezależnie od jego wieku
Obniżenie wieku realizacji obowiązku szkolnego nie oznacza obniżenia wymagań w stosunku do młodszego przedszkolaka!
Zamieszanie medialne wokół reformy oświaty i obniżenia wieku realizacji obowiązku szkolnego wywołuje ostatnio w otoczeniu społecznym różnorodne opinie i dyskusje na temat możliwości wspierania rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w tej nowej sytuacji. Osoby związane z edukacją zadają sobie niejednokrotnie pytanie: „Czy rozpoczęcie nauki w szkole przez dzieci 6-letnie ma oznaczać obniżenie wymagań w stosunku do dzieci 3–5-letnich lub obniżenie wymagań w stosunku do dzieci 6-letnich?” Takie wątpliwości mają także nauczyciele przedszkoli, którzy przykładowo nie widząc w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego zapisów dotyczących nauki czytania i pisania, realizowanej dotąd w każdej grupie dzieci 6-letnich, uznają, iż nie wolno im wprowadzać dzieci w świat druku i pisma.


Beata Staniczek - Wspieranie rozwoju przedszkolaka – o edukacji najmłodszych słów kilka
Przedszkole, będące pierwszym etapem w systemie oświatowym, pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Podstawa programowa określa zadania wynikające z tej funkcji „placówki przedszkolne (…) zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych”. Pedagodzy i psycholodzy zgodni są, iż właśnie przedszkole ma decydujące znaczenie w indywidualnym rozwoju każdego dziecka, usamodzielniając je i uspołeczniając, czyli przygotowując do podjęcia nauki w szkole.

Barbara Kurowska - Wspieranie rozwoju dziecka sześcioletniego w szkole
Zapewnijmy sześciolatkom pogodne przejście w nowy, jeden z ważniejszych, etapów życia.
11 października 2013 r. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał dokument zmieniający dotychczas obowiązującą ustawę o systemie oświaty. Zgodnie z nowymi przepisami, 1 września 2014 r. rozpoczną edukację nie tylko dzieci siedmioletnie, ale wszystkie sześciolatki urodzone między 1 stycznia a 30 czerwca 2008 r. By te ostatnie z radością czekały na moment rozpoczęcia nauki w szkole, potrzebne jest zaangażowanie nie tylko ich rodziców, ale przede wszystkim dyrektorów szkół i nauczycieli w nich pracujących. Obecność dziecka sześcioletniego w szkole jest olbrzymim wyzwaniem. Podjęcie go i próba sprostania mu przyniesie pozytywne efekty tylko wówczas, gdy wspólnie podejmą je szkoły, nauczyciele i rodzice, którzy zrozumieją specyfikę rozwoju, potrzeby i możliwości sześciolatka.


Monika Szczygieł - Potrzeby rozwojowe dziecka sześcioletniego u progu edukacji szkolnej

Ewa Demczuk - Jak zaangażować sześciolatki w procesy uczenia się?

Edyta Kubień - Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego

Celestyna Grzywniak - Nieprawidłowa integracja sensoryczna powodem trudności w uczeniu się i dziwnych zachowań dzieci

Ewa Kubala - Mało zabawne oblicza zabawy

Dorota Kozioł-Żurawska - Wspieranie rozwoju przedszkolaka poprzez ruch

Monika Zatorska - Wielointeligentna edukacja dla dziecka – (czy?) receptą na sukces szkolny młodszego dziecka

Izabella Multarzyńska - „Więź Wychowawcza”

Małgorzata Majewska - Pokolenie światów równoległych, czyli o nastolatkach i Internecie słów kilka

Halina Czerwińska - Profilaktyka i wychowanie w jednym pakiecie

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Wspieranie dziecka w młodszym wieku szkolnym

- INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ PRZYPOMINA

Filip Musiał - O wolną Polskę

- MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE ZAPRASZA

Monika Wlezień - „Muzyka w Muzeum”

- KOMUNIKATY

Magdalena Bubula, Wojciech Papaj - Setna rocznica wybuchu I wojny światowej w działaniach MCDN ODN w Nowym Sączu