Numer 3/131 / 2014- OD REDAKCJI

- WYWIAD NUMERU

Daria Grodzka - Rzeczywistość się zmienia, zmieniają się wymagania, szkoła się zmienia, dlatego egzamin maturalny wymagał modernizacji – wywiad z Lechem Gawryłowem, dyrektorem OKE w Krakowie

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Bogdan Kozak - Dlaczego zmiany w egzaminie z języka polskiego?
Najłatwiej byłoby odpowiedzieć, że zmieniła się podstawa programowa i to ona spowodowała zmiany. Taka odpowiedź wymusza jednak powtórzenie pytania: dlaczego?
Należę do osób, które wprowadzały aktualnie obowiązującą wersję egzaminu maturalnego z języka polskiego. Kilkanaście lat temu wprowadzenie testu sprawdzającego rozumienie czytanego tekstu czy kryterialnego oceniania wypracowania były rewolucją w polonistycznym świecie. Kwestionowały indywidualny sposób oceniania wypracowany przez każdego nauczyciela, zastępując go kryteriami zapisanymi w punktach, według których miała być oceniana każda praca. Wszystko zostało podporządkowane idei porównywalności wyniku egzaminacyjnego. Praca mogła być oceniana przez anonimowego egzaminatora, jej wynik akceptowały wyższe uczelnie, a egzamin maturalny stał się egzaminem wstępnym.


Mariola Kozak - Matura 2015 z języka polskiego. Przyszłość coraz bliższa
Znamy zakres zmian w formule egzaminu i nowe kryteria oceny wypracowań. Wiele pytań pojawia się jednak na etapie przygotowania ucznia do egzaminu.
O tym, że zmienia się formuła egzaminu maturalnego od 2015 r. nauczyciele języka polskiego wiedzieli „od dawna”. By nie wzbudzać w czytelniku poczucia posiadania wyczerpującej wiedzy na temat egzaminu, doprecyzuję ostatnie – ogólne sformułowanie.
Matura 2015 jest związana z wprowadzeniem nowej podstawy programowej realizowanej w szkołach ponadgimnazjalnych od 2012 r. I choć kilka lat wcześniej pojawiały się w środowisku nauczycieli języka polskiego krytyczne uwagi o sposobie przygotowywania się zdających do egzaminu ustnego, to jednak za tymi pesymistycznymi stwierdzeniami nie szły konkrety dotyczące nowych zasad.


Piotr Ludwikowski - Matematyka na maturze w 2015 r.
W 2015 r. nastąpią zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki wynikające z zupełnie nowych uwarunkowań. Jednym z nich są zmiany w podstawie programowej. W 2015 r. do egzaminu maturalnego przystąpią po raz pierwszy absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy przygotowywali się do niego, realizując nową podstawę programową. Inny sposób organizacji procesu dydaktycznego – wybór przedmiotów realizowanych na poziomie rozszerzonym na początku drugiej klasy, w istotny sposób determinuje wybory egzaminacyjne. Wybory te są również spowodowane przez zmianę w formule egzaminu maturalnego – zdający obowiązkowo przystępuje do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym.

Małgorzata Jagiełło - Co nowego w egzaminie maturalnym z biologii od 2015 roku?

Jan Sawicki - Nowy egzamin maturalny z fizyki

Mieczysław Sowa - Egzamin maturalny z geografii

Henryk Palkij - Egzamin maturalny z historii od 2015 roku

Magdalena Kubala - Egzamin maturalny z wiedzy o społeczeństwie od 2014/2015

Jerzy Matwijko - Nowa formuła Sprawdzianu od roku 2015

Krzysztof Gerc, Marta Jurek - O motywowaniu (nie tylko) zdolnego dziecka

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Wychowywać to kochać i wymagać. Lekcja I: Jak widzę swoje dziecko?

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Marek Ryglewicz - Rola stowarzyszenia w szkole

- RECENZJA

Małgorzata Kaliszewska - Renesans badań w działaniu?

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Nowa Matura 2015

- KOMUNIKATY

- Oferta prenumeraty „Hejnału Oświatowego”