Numer 4/132 / 2014- OD REDAKCJI

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Eligiusz Madejski - Rola szkoły w przygotowaniu uczniów do uczestnictwa w szeroko pojętej kulturze fizycznej – na przykładzie edukacji wczesnoszkolnej
Artykuł porusza najistotniejsze problemy związane z wdrażaniem uczniów edukacji wczesnoszkolnej do doraźnego i prospektywnego uczestnictwa w kulturze fizycznej w warunkach szkolnych. Adresowany jest do nadzoru pedagogicznego, nauczycieli i rodziców.

Bożena Makowska - Znaczenie współpracy szkoły z rodzicami w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej
Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na fakt, że edukacja zdrowotna stanowi spójny program działań rodziny i szkoły. Szkoły, realizując zgodnie z założeniami reformy obowiązek prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród uczniów, powinny inicjować działania rodziców w tym zakresie jako pierwszych i najważniejszych nauczycieli zdrowia.

Dorota Lizak - Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa na przykładzie kształcenia przyszłych kadr zawodowych – doświadczenia własne. Cz. I

Witold Mikulski - Hałas jedną z przyczyn nadmiernego wysiłku głosowego nauczycieli

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Wioletta Michałek - Miłe zdrowia początki! O promocji zdrowia w Zespole Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2 w Krakowie

Dorota Żaba - Działania szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i ekologicznej

Agnieszka Marzęcka - Przepis na zdrowie w Zespole Szkół w Czernichowie

Dorota Czapiga, Renata Galus - Niezwykłe spotkania

Ewelina Orlińska - Promocja kształcenia zawodowego

Izabela Ozaist - Śniadaniowa Klasa – uczymy zasad prawidłowego odżywiania

Agencja Rynku Rolnego - Szklanka mleka – prozdrowotny program dla dzieci i młodzieży

- KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE INFORMUJE

Maria Głuszak - Zdrowie w sklepikach szkolnych

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Wychowywać to kochać i wymagać. Lekcje II i III

- KONTEKSTY I INSPIRACJE

Ks. Jacek Siewiora - Jana Pawła II widzenie powołania nauczycielskiego

Małgorzata Kulesza, Marta Firek - Wyjazd szkoleniowy nauczycieli XIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie na Gran Canarię

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Edukacja zdrowotna – wybór publikacji

- Wspomnienia o Ewie Pałuckiej

Dorota Zajkowskij - X Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodzieży Województwa Małopolskiego

- Zaproszenie na III Salon Wydawców

- Oferta prenumeraty „Hejnału Oświatowego”

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 2/6/2014

Małgorzata Dutka-Mucha - Vademecum organizacji roku szkolnego 2014/2015