Numer 5/133 / 2014- OD REDAKCJI

- DYDAKTYKA I WYCHOWANIE – TEORIA I BADANIA

Iwona Ocetkiewicz - Czy w polskiej szkole jest miejsce na edukację globalną?
Edukacja globalna, inaczej określana edukacją rozwojową, czy też edukacją dla zrównoważonego rozwoju lub edukacją na rzecz globalnego obywatelstwa, dotyczy edukacji rozwojowej, edukacji o prawach człowieka, edukacji dla społeczności zrównoważonej, edukacji dla pokoju i zapobiegania konfliktom, edukacji międzykulturowej. Na świecie edukacja globalna wspomagana jest przez resorty zajmujące się edukacją. Wspierają ją zwłaszcza ministerstwa związane z problematyką środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. Niniejszy artykuł napisany został na podstawie działań podjętych w wyniku projektu edukacji globalnej „W świat z klasą”.

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Joanna Aksman - Kto współcześnie realizuje cele edukacji medialnej w polskich szkołach?

Joanna Bierówka - Nowe media – nowe wyzwania wychowawcze?
Media stały się z pewnością integralną częścią życia współczesnych dzieci i nastolatków. Dla pokolenia tego, określanego Cyfrowymi Tubylcami, Sieciakami, Growing up Digital – laptop, tablet, PSP, smartfon wyposażony w aparat fotograficzny i kamerę stanowią element naturalnego środowiska życia, tak jak dla ich rodziców telewizor czy telefon.

Irena Pulak - Szkoła wobec pokolenia sieci

Dorota Lizak - Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa na przykładzie kształcenia przyszłych kadr zawodowych – doświadczenia własne, cz. II

Elżbieta Krawczyk - Edukacja globalna a wyzwania współczesnego świata

- CO NOWEGO W EDUKACJI

Izabela Rudnicka - Poszerzenie przestrzeni edukacyjnej w nowej formule polskiej szkoły

Marlena Plebańska - E-podręcznik w polskiej szkole

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Agata Poręba - Abecadło edukacyjnego blogowania

Agata Twardowska - Jak zrobić helikopter ze spinek do włosów?

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Wychowywać to kochać i wymagać. Lekcja IV

Joanna Bierówka - Miniporadnik dla rodziców Cyfrowych Tubylców

- LEGALNA KULTURA

Anna Równy - Legalne źródła kultury w szkole. Propozycje metodyczne, cz. I

- KONTEKSTY I INSPIRACJE

Teresa Szakiel - Wokół konferencji: Samorządność drogą do budowania demokratycznego społeczeństwa

- PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE INFORMUJĄ

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Pokolenie sieci

Małgorzata Bzibziak - Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół Powiatu Oświęcimskiego

Agnieszka Jurek, Jolanta Obrzut - Książka jest lekiem na całe zło