Numer 6-7/134 / 2014- OD REDAKCJI

Anna Koźuh - Edukacja kulturowa jako element kształcenia w wybranych szkołach świata, cz. I

Dorota Lizak - Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego – działanie antyzdrowotne czy wstęp do hipokinezji?
Artykuł nawiązuje do roli wychowania fizycznego jako składowej procesu edukacyjno-wychowawczego, a zarazem elementu kultury fizycznej. Zwraca uwagę na fakt, iż ograniczanie zajęć ruchowych w dzieciństwie i wieku młodzieńczym, może przynieść poważne skutki zdrowotne ruchowej indolencji w okresie dorosłości.

Halina Wesołowska - Nowy europejski program edukacyjny na lata 2014–2020 „Erasmus+” (sektor Edukacja Szkolna), cz. I
W tym roku ruszył nowy europejski program edukacyjny, który powstał na bazie poprzedniej edycji programu „Uczenie się przez całe życie (LLP, 2007–2013)”. Działające dotychczas komponenty programu, takie jak Comenius czy Leonardo da Vinci wprawdzie zniknęły, ale pojawiła się nowa formuła adresowana do szkół i placówek oraz kadry oświatowej.

Teresa Szakiel - W poszukiwaniu sposobów i metod kształtowania świadomości historycznej

Beata Maj, Barbara Wolczyńska - Edukacja patriotyczna w Zespole Szkół w Wierzchowisku

Beata Flank, Beata Szafraniec - Autorski gminny konkurs z edukacji regionalnej i patriotyczno-obywatelskiej „Nowa Huta – jej historia i czasy współczesne”

Małgorzata Strzelec, Ks. Krzysztof Ordziniak - Do szkoły w wakacje? Tak do szkoły św. Rocha

Łukasz Zboralski - Daj uczniom lekcję dobrej historii

Edyta Kopeć - Wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedszkolu. Scenariusz zajęć w gr. I (5 i 6-latki) „Brzoza – dlaczego liście opadają?”

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Wychowywać to kochać i wymagać. Lekcja V

Anna Równy - Legalne źródła kultury w szkole. Propozycje metodyczne, cz. II

Adam Kalita - Uczyć czy nie uczyć historii? Mój głos w sprawie nauczania historii

Krzysztof Polak - Oświata i zaufanie. I Jagiellońskie Forum Oświatowe

Renata Augustyn - Alfabetyzacja cyfrowa szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE POLECA

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Edukacja historyczna i regionalna

Mariola Kozak - Posalonowe refleksje i plany

- Rozstrzygnięcie Regionalnego Konkursu MCDN „Kreatywny Nauczyciel”