Numer 8-9/135 / 2014WYWIAD NUMERU – Daria Grodzka - Uczeń powinien znać swoje możliwości, umiejętności i braki – rozmowa z Markiem Michalakiem, Rzecznikiem Praw Dziecka RP

- DYDAKTYKA I WYCHOWANIE – TEORIA I BADANIA

Anna Koźuh - Edukacja kulturowa jako element kształcenia w wybranych szkołach świata, cz. II

Agnieszka Misiuk - Ocenianie w metodzie projektów
Metoda projektów, oparta na konstruktywistycznej teorii uczenia się i podkreślająca znaczenie współpracy rówieśniczej, jest coraz częściej stosowana w wielu szkołach. W artykule przedstawiono propozycje sposobów oceniania charakterystycznych dla opisywanej metody.

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Ewa Demczuk - Jak oceniać kształtująco w klasach młodszych?
Ocenianie jest integralną częścią procesu edukacyjnego. Alternatywą dla tradycyjnego sposobu oceniania jest ocenianie o charakterze kształtującym, nazywane także „ocenianiem pomagającym się uczyć”.

Wiesława Krysa - Uczeń o specyficznych potrzebach edukacyjnych – praca z uczniem zdolnym

Damian Cisowski - Spuścizna George`a Polyi

Marta Darasz-Szuba - Zastosowanie coachingu w pedagogice

Magdalena Pater - Szkoła Ucząca Się

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Magdalena Jamka - Ocenianie – refleksje praktyka

Agnieszka Gałuszczyńska - Nie taki diabeł straszny, jak go malują – zajęcia z tablicą interaktywną w przedszkolu. Scenariusz zajęć z tablicą interaktywną „Dżdżownica – małe i pożyteczne stworzonko”

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Wychowywać to kochać i wymagać. Lekcja VI „Co to znaczy być konsekwentnym rodzicem?”

- OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA W KRAKOWIE INFORMUJE

Joanna Peter - System oceniania. Różnice między ocenianiem wewnątrzszkolnym a zewnętrznym

KSIĄŻKI WARTE POLECENIA -

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Ocenianie uczniów. Nauczycielska diagnoza

- KONTEKSTY I INSPIRACJE

Małgorzata Kaliszewska - Eliza Freinet – „mama artystka”, cz. I

- ZDARZYŁO SIĘ

Iwona Hebenstreit-Kudlik - Zmagania młodych humanistów z różnymi obliczami świata

Małgorzata Stachurska - „Droga do wolności. Piłsudski w Krakowie. Gra miejska” konkurs patriotyczny dla uczniów

- KOMUNIKATY

Katarzyna Bartuś, Marta Truszczyńska - 100 lat temu w mojej miejscowości

- Zaproszenie do udziału w Regionalnym Konkursie MCDN „Kreatywny Nauczyciel”