Numer 11/137 / 2014Daria Grodzka - Nie wystarczy powiedzieć dziecku, co ma robić, należy nauczyć je, jak ma to zrobić – rozmowa z dr. Jimem Larsonem, dyrektorem Programu Psychologii Szkolnej na Uniwersytecie Wisconsin-Whittewater (USA)

Iwona Sikorska - Rodzice w szkole. Współdziałanie rodziców i nauczycieli
Towarzyszenie w rozwoju dzieciom i młodzieży jest zadaniem dorosłych, które zwykle z chęcią wypełniają. Ponieważ zarówno rodziców, jak i nauczycieli łączy troska o dobry rozwój ucznia i o jego sukces edukacyjny, najlepszym wyjściem jest stworzenie przez nich wspólnego frontu oddziaływań. Aby efektywnie wspierać młodych ludzi rodzice i nauczyciele powinni pamiętać o pewnych wspólnych dla określonego wieku potrzebach i prawidłowościach.

Ilona Dudzik-Garstka - Nauczyciele i rodzice w edukacji wczesnoszkolnej dziecka – zasady współpracy
Pierwsze lata nauki to etap kształcenia, w którym uczestnictwo rodziców powinno być czymś naturalnym, bo oczekiwanym przez dzieci. Okres edukacji wczesnoszkolnej jest ważnym etapem w rozwoju dziecka. Dobry start w szkole jest ważny dla uczniów, gdyż ułatwia dzieciom dalszą karierę szkolną. Może być również ważny dla rodziców, jeśli pozwoli im znaleźć dla siebie miejsce w tym nowym świecie własnego dziecka. O tym, czy tak właśnie będzie, nie decydują tak do końca tylko rodzice, zależy to także od nauczyciela.

Halina Czerwińska - Nauczyciele i rodzice w służbie dzieciom

Wiesława Krysa - Współpraca nauczyciela z rodzicami

Wojciech Starzyński - Fundacja „Rodzice Szkole” – liderem uspołeczniania polskiej oświaty

Edyta Kopeć - Wykorzystanie tablicy interaktywnej w przedszkolu. Scenariusz zajęć w gr. I (5 i 6-latki) „Nasi ulubieńcy”

Marcin Urban - Legenda o krakowskim obwarzanku

Joanna Bajer - Dobre praktyki edukacji dzieci w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szkole Podstawowej w Suchorabie

Halina Czerwińska - Wychowywać to kochać i wymagać. Lekcje VIII i IX

Zofia Radziwiłł - Czas na Akcję Edukację!

Małgorzata Kaliszewska - Uhonorowanie Haliny Semenowicz w dziesiątą rocznicę śmierci

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Wybrane zagadnienia współczesnego rodzicielstwa

Anna Walska - 20 listopada obchodzimy Dzień Praw Dziecka

Mariola Kozak - By agresja uczniów nie zaskoczyła nauczycieli

Daria Grodzka - Człowiek – Media – Edukacja

Daria Grodzka - „Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Uczniowie wybitni w szkole – radość czy kłopot?”

Dorota Jędruch, Kacper Kępiński - Szlak modernizmu KRK – opowieści budynków

Katarzyna Niewidok - „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” – projekt dla szkół z terenu województwa małopolskiego i regionów partnerskich