Numer 12/138 / 2014- OD REDAKCJI

Dorota Lizak - Hierarchia postaci w środowisku szkolnym a zdrowie, czyli słów kilka o znaczących innych i wartościowaniu zdrowia

Agnieszka Muchacka - Osobowościowe i kulturowe aspekty kategorii sens życia i poczucia sensu życia
Pojęcie kompetencji jest ujmowane w różnych kontekstach. Jego psychologiczna analiza wiąże się głównie z cechami osobowości, stylami poznawczymi, samooceną i samoświadomością, poziomem procesów psychicznych, postawami, czy też poczuciem sensu życia, które determinują jakość funkcjonowania człowieka w społeczeństwie.

Roman Ficek - Wiersz

Anna Kožuh - Kluczowe kompetencje ucznia a przygotowanie nauczycieli do ich realizacji
W rozważaniach dotyczących kluczowych kompetencji ucznia, koniecznych do jego prawidłowego rozwoju osobistego, samorealizacji oraz integracji społecznej, nie powinno zabraknąć ich wieloaspektowej analizy. Kompetencje te, rozumiane najczęściej jako wzajemne relacje wiedzy, umiejętności oraz postaw, posiadają wiele określeń i klasyfikacji. W ich definicjach podkreśla się głównie zdolność do efektywnego działania w różnorodnych sytuacjach. Zdobywanie kompetencji postrzega się również jako przygotowywanie jednostek do stosowania oraz integracji zdobytej wiedzy w sytuacjach trudnych i nieprzewidywalnych.

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Kompetencje kluczowe

Bożena Alejziak - Kompetencje kluczowe a koncepcja edukacji przez całe życie

Katarzyna Ząbkowska-Kruczek - Uczyć, nauczyć, douczyć, poduczyć, wyuczyć – ale jak?

Magdalena Jamka - Kompetencje kluczowe w codziennej pracy nauczycieli

Ks. Jacek Siewiora - Aktualność abstynencji w wychowywaniu do wolności

Katarzyna Niewidok - Analiza diagnostyczna stanu edukacji globalnej w Małopolsce – rozmowa z dr Katarzyną Jasikowską, dr Ewą Pająk-Ważną i mgr Magdaleną Klarenbach

Maria Wojdyło - Scenariusz przedstawienia edukacyjnego „Czerwony Kapturek uczy wzywać pomoc”

Barbara Batko - Bezpieczeństwo przede wszystkim

Iwona Rams - Olkuski „Mechanik” pigułką sukcesu zawodowego

Halina Czerwińska - Wychowywać to kochać i wymagać. Lekcja X

Nina Sienkiewicz-Maj - Dlaczego okradamy współczesną kulturę? Rozważania wokół korzystania z nielegalnych źródeł wiedzy. Godzina z wychowawcą

Jarosław Szarek - „13 grudnia roku pamiętnego…”

Agnieszka Sawińska - Zapraszamy do udziału w V edycji programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo”

Magdalena Zaczek - Spotkanie w Krakowie na temat innowacyjnego modelu edukacji

Magdalena Bubula - Forum Edukacyjne dla nauczycieli języków obcych