Numer 1/139 / 2015- OD REDAKCJI

Barbara Kurowska - Wspieranie dziecka w wieku przedszkolnym w rozwoju mowy i języka
Język i mowa to narzędzia poznawania świata. Ważne, by każdy przedszkolak miał szansę na jak najpełniejsze odkrywanie go.
Mowa jest aktem procesu porozumiewania się – jej istotą jest dźwiękowe przekazywanie i słuchowy odbiór informacji. Rozwój mowy i języka, podobnie jak innych umiejętności, uwarunkowany jest zarówno genetycznie, jak i środowiskowo. Dziecko posiadając określone predyspozycje wrodzone, w toku rozwoju, pod wpływem oddziaływań środowiskowych, nabywa kolejne struktury systemowe języka.


Monika Szczygieł - Rola obserwacji dziecka w wieku przedszkolnym – perspektywa rozwojowa

Ewa Kubala - Zabawa jest najlepszą szkołą życia dla dziecka (A. Kępiński)
Zabawa była i jest nieodłącznym towarzyszem człowieka. Towarzyszem znanym od zawsze. Antropolodzy wykazują bowiem, iż nie istnieje w dziejach świata społeczność, która nie znałaby tego rodzaju aktywności. Niektórzy badacze (np. Johan Huizinga) idą nawet dalej, uznając zabawę, grę i współzawodnictwo za podstawę wszelkiego działania ludzkiego. Zabawa dorosłych posiada jednak trochę inny wymiar niż zabawa dziecka. Zabawa „dużych” i „małych” ma służyć wywołaniu przyjemnych doznań, ale w przypadku młodego człowieka spełnia ona jeszcze wiele innych, znacznie donioślejszych funkcji.

Dorota Lizak - Wychowanie przedszkolne prologiem do edukacji zdrowotnej

Monika Szczygieł - Wspomaganie podstawowych kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym

Anna Kapusta - Papier i szuflada. Baśń o niepisaniu

Magdalena Oleksy-Zborowska - Praktyczne wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich w pracy z uczniem w młodszym wieku szkolnym

Agata Tyszkiewicz - Quo vadis polska edukacjo?

Dorota Kozioł-Żurawska - Dogoterapia jako forma terapii wspomagającej w pracy z dzieckiem – okiem praktyka

Dorota Kozioł-Żurawska - Edukacja regionalna w wychowaniu małego dziecka

Jadwiga Woźniak - Czwarty poziom pomocy terapeutycznej dla uczniów z dysleksją rozwojową w Gimnazjum nr 14 w Krakowie

Agnieszka Marzęcka - Szopka na młodej, polskiej dłoni

Anna Kapusta, Agnieszka Rachwalska - Szczęśliwa Żabka. Opowiadanie logopedyczno-terapeutyczne

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 1

Jolanta Manthey - Tworzyć każdy może? Scenariusz lekcji z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej

- Nauczyciele pytają, prawnik odpowiada

- KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Wspomaganie rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym

Karol Baranowski - Wychowanie przedszkolne – zestawienie bibliograficzne

- MUZEUM HISTORYCZNE MIASTA KRAKOWA ZAPRASZA

Piotr Hapanowicz - Interaktywna wystawa „Cyberteka. Kraków – czas i przestrzeń”