Numer 2/140 / 2015Katarzyna Sygulska - Czas dojrzewania jako czas chaosu wartości – czyli jak zrozumieć młodzież
Artykuł przedstawia temat adolescencji jako fazę rozwojową jednostki, w której intensywnie przebiega kształtowanie się indywidualności i systemu wartości.

Ks. Jacek Siewiora - Współzależność celów kształcenia i wartości

Anna Mitręga - Profilaktyka przemocy i agresji w szkole. Techniki manipulacyjne stosowane przez uczniów
Agresja i przemoc są jednym z głównych zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu grup rówieśniczych w szkole oraz zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa w dużych skupiskach dzieci i młodzieży. Rozwijający się człowiek przebywając wśród innych, winien nauczyć się funkcjonowania wśród ludzi różnych od niego, reagujących odmiennie, z zachowaniem uznanych wzorców społecznych. Artykuł koncentruje się na charakterystyce przejawów i źródeł agresji oraz szukaniu skutecznych sposobów regulowania zachowań uczniów na terenie szkoły.

Ilona Dudzik-Garstka - W kierunku przyjaznej szkoły. Profilaktyka w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole

Mariola Kozak - Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów

Mariola Kozak - Właściwa profilaktyka to podstawa

Elżbieta Pawlińska - „Etyka nie tylko dla smyka”

Zbigniew Powązka - Wizualizacja jako jeden ze środków obniżenia poziomu trudności w nauczaniu matematyki

Paweł Rybak - Niewirtualnie wirtualni

Anna Gruntkowska - Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach pozalekcyjnych w szkole podstawowej. Prowadzenie szkolnego czasopisma

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 2

- FUNDACJA LEGALNA KULTURA INFORMUJE

Jarosław Basaj - Czy każdy może być dziennikarzem? Scenariusz lekcji w szkole ponadgimnazjalnej

- Nauczyciele pytają, prawnik odpowiada

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Wychowywać, ale jak?

Karol Baranowski - Wartości w szkolnej edukacji – zestawienie bibliograficzne

- PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIE INFORMUJĄ

Barbara Kozik, Małgorzata Rzepa - Nauczyciele z pasją w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Nowym Sączu

Katarzyna Bartuś, Marta Truszczyńska - Konkurs historyczny „100 lat temu w mojej miejscowości” – podsumowanie

Marta Galos - Krakowska mieszanka prasowa

- KOMUNIKATY

- Oferta prenumeraty „Hejnału Oświatowego”