Numer 3-141 / 2015Ryszard Mysior - Próba oceny doradztwa zawodowego na przykładzie szkół powiatu tarnowskiego


Janusz Żak - Projekt systemowy „Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce”
Projekt systemowy Województwa Małopolskiego z działania 9.4 POKL realizowany przez Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, adresowany do nauczycieli i dyrektorów szkół zawodowych w Małopolsce.

Dariusz Drabczyk - Kształcenie zawodowe – szanse na nowoczesność

Mariusz Stinia - Język obcy zawodowy – szansą dla ucznia i wyzwaniem dla nauczyciela

Bożena Mayer-Gawron, Waldemar Nowak - Realizacja podstawy programowej w kontekście nowych wyzwań wobec kształcenia zawodowego

Agnieszka Kołodziej - Czas na szkolnictwo zawodowe

Bożena Mayer-Gawron - Wpływ projektów międzynarodowych na funkcjonowanie szkół zawodowych na przykładzie ZSM nr 1 w Krakowie

Barbara Kajda - Zajęcia laboratoryjne na Politechnice Krakowskiej w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

Ewelina Orlińska - Mam zawód – mam pracę. O problemach i perspektywach nauki zawodu

Agnieszka Marzęcka - Apetyt na zdrowie w Zespole Szkół w Czernichowie

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 3

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych

- Pięć lat wdrażania projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Pięć lat wdrażania projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce”
Samorząd Województwa Małopolskiego poprzez kompleksowe i komplementarne działania w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego określone w dokumentach strategicznych i wdrażane przy udziale środków finansowych dostępnych w perspektywie 2007-2013, w ramach programów UE, przeznaczonych na inwestycje w kapitał ludzki oraz infrastrukturę, w znacznym stopniu przyczynił się do rozwoju oraz modernizacji tego sektora edukacji.