Numer 1/67 / 2006
Hejnał OświatowyMirosław Cholewiński - DYREKTOR SZKOŁY PRZYSZŁOŚCI
W literaturze przedmiotu osoba dyrektora szkoły nie jest w pełni doceniana. Zapewne trafnie zauważono, iż „dyrektor to postać pomijana w teorii pedagogicznej. Teoria pedagogiczna redukuje instytucję kształcenia do abstrakcyjnego stosunku nauczający – uczący się i próbuje wymodelować ten stosunek (...) i jego człony na tle rodziny, grupy rówieśniczej, mediów. Dyrektor, podobnie jak woźny i kucharka, jest kimś, kto zapewnia materialne podstawy tego stosunku, ale że udziału w nim nie bierze, w teorii nie występuje. Z innego, niż pedagogiczny, punktu widzenia dyrektor jawi się jednak jako postać główna. Szkoła jest organizacją zależną od wielu innych organizacji. Dyrektor utrzymuje z nimi kontakty i od niego zależy, czy szkoła dostanie czego potrzebuje, płacąc swoją autonomią tak mało, jak to możliwe (...). Dyrektor zatem to ktoś, kto odpowiada za utrzymanie kursu łodzi mimo przeciwnych wiatrów i sprzecznych interesów pod pokładem” .

Lucyna Mendel-Brania - ETYCZNA STRONA PRACY DYREKTORA SZKOŁY
Czy powyższe słowa mają sens w dobie lamentu nad upadkiem wszelkich autorytetów? Kształtowanie charakteru, czyli nieustająca praca nad sobą, zawsze w relacji do innych i w trosce o ich potrzeby, może wydawać się zajęciem nieco anachronicznym i niekoniecznie potrzebnym. Praca nad sobą wymaga bowiem respektowania ogólnie przyjętych norm etycznych, tymczasem w okresie kryzysu wartości, wielokulturowości prowadzącej do relatywizmu norm można postawić sobie pytanie: dlaczego mam być etyczny, co z tego będę miał?

Piotr Wiroński - ŚMIERĆ SKLEPÓW CYNAMONOWYCH
Świat "Sklepów cynamonowych" Brunona Schulza koi ciepłem nienaruszalnego spokoju. Znana ze szkolnych lektur oniryczna atmosfera dziecięcego spokoju, ujęta w symbolice dawnych sklepików, napawa poczuciem bezpieczeństwa. To świat, w którym wielu przedstawicieli współczesności chętnie zapewne by się odnalazło. W przeciwieństwie do obecnych realiów życia, schulzowska rzeczywistość posiada cechy, których często brakuje nam na co dzień, tak w życiu prywatnym jak i zawodowym. Sklepy cynamonowe kuszą wszechogarniającą statecznością, wręcz stagnacją, która jednak odczuwana jest pozytywnie, jako gwarant bezpieczeństwa i przewidywalności. To urokliwy klimat „nie śpieszenia się”, znajomości niezmiennych zasad owego świata, sentymentu do lepszego „dawniej”.
Renata Flis - PRAWO WEWNĄTRZSZKOLNE A RZECZYWISTOŚĆ
W wytycznych do pracy w roku szkolnym 2005/2006 małopolski kurator oświaty pani Elżbieta Lęcznarowicz określiła przestrzeganie i upowszechnianie praw dziecka w szkołach jako priorytet. Dokładna lista praw i obowiązków ucznia znajduje się w statucie szkoły, który zostaje opracowany między innymi na podstawie Konstytucji, kodeksu cywilnego, kodeksu karnego, Ustawy o systemie oświaty, Konwencji o prawach dziecka, Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Jest to najważniejszy dokument szkoły, który powinien powstać przy pełnej współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli. Zaangażowanie wszystkich podmiotów daje szansę na to, że dokument ten będzie „żywy”. Oznacza to, że określone w statucie prawa i obowiązki będą przestrzegane. Czy tak się dzieje? Czy naprawdę wszyscy jesteśmy zaangażowani? Czy czujemy się współodpowiedzialni? Czy w ogóle znamy ten dokument? Wreszcie: kto powinien tych praw i obowiązków przestrzegać? Czy tylko uczeń? Czy mamy prawo do totalnej krytyki młodzieży? I tu przychodzi czas na refleksję.

Małgorzata Kaliszewska, Zofia Okraj - GŁOS W DYSKUSJI NA TEMAT DEKLARACJI BOLOŃSKIEJ

Ewa Kosińska - CO Z TĄ UCZCIWOŚCIĄ?

Beata Poręba - O TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ

Małgorzata Bednarek - WYKORZYSTANIE WYNIKÓW EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE ZAWODOWE DO BUDOWANIA PROGRAMÓW NAPRAWCZYCH W SZKOŁACH ZAWODOWYCH

Dorota Wargala, Mariusz Wagiel - DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE W SZKOLE MASOWEJ

Tomasz Połomski - POLACY I NIEMCY – CO WIEMY O SOBIE? CO POWINNIŚMY WIEDZIEĆ?

Wanda Sindut - PODSUMOWANIE KONKURSU: WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE W NAUCZANIU PRZEDMIOTOWYM

Aneta Cedro - TRUDNY UCZEŃ W SZKOLE (RECENZJA)