Numer 8-9 / 2015- OD REDAKCJI

Katarzyna Niewidok - Innowacyjny projekt edukacji globalnej w Małopolsce
Województwo Małopolskie, dążąc do lepszego powiązania rozwoju regionu z aktualnymi wyzwaniami, realizuje zadania związane z kształtowaniem postaw, świadomości obywatelskiej na temat budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy poprzez rozszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży szkolnej. Realizowany we współpracy z Regionem Rhône-Alpes, Regionem Piemonckim, Rządem Katalonii oraz siecią organizacji pozarządowych projekt pod nazwą „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) stanowi ważny element rozwoju i włączenia regionu w obieg przestrzeni społecznej i gospodarczej.

Elżbieta Krawczyk - Jak rozmawiać z młodzieżą o pomocy humanitarnej i rozwojowej na zajęciach przedmiotowych w gimnazjum?
Zachęcając młodzież do angażowania się w działania na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego świata, w tym w ramach pomocy humanitarnej czy współpracy rozwojowej, warto pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Jakich?

Agnieszka Sporysiak - Historia współpracy na rzecz rozwoju. The history of development cooperation. Scenariusz lekcji j. angielskiego w gimnazjum

Jolanta Bowżyk, Halina Noiszewska - Kryzysy humanitarne, wyzwania rozwojowe. Jak pomagać? Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Zuzanna Naruszewicz - Dlaczego w realizacji projektów uczniowskich warto wykraczać poza lokalność?

Jędrzej Witkowski - Kontrowersje w klasie

- Europejski Rok na rzecz Rozwoju

Mariola Wolska-Surmacz - Edukacja międzykulturowa w polskiej i belgijskiej szkole

Małgorzata Karwala - Nauczyciele o edukacji mniejszości etnicznych – Romów i Łemków

Iwona Nowak - „Kultura mniejszości narodowych malowana słowem”

- CO NOWEGO W EDUKACJI

Anna Abramczyk - Nowe wyzwanie dla dyrektorów i nauczycieli. Organizacja nauki języka obcego nowożytnego dla maluchów w świetle rozporządzenia MEN z dnia 30 maja 2014 r.

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Jadwiga Jurczyk-Motyl - Edukacja globalna to jest to!

Jacek Zadora, Bożena Mikoś - Z patronem w świat. Edukacja międzykulturowa w Szkole Podstawowej nr 114 w Krakowie

Sabina Mężyk - Bo uczyć można wszędzie…, czyli o emigracji nauczyciela

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 7

- KONTEKSTY I INSPIRACJE

Agata Tatara - Zasady wychowania agatologicznego. Projekt etyczny Józefa Tischnera w interpretacji Danuty Wajsprych

- RECENZJA

Małgorzata Kaliszewska - Od terminatora do mistrza

- ZDARZYŁO SIĘ

Daria Grodzka - Jak postrzega świat uczeń ze spektrum autyzmu

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1/8/2015

Małgorzata Dutka-Mucha - Przed szkolnym startem w roku 2015/2016 – przegląd zmian oświatowych