Numer 11/147 / 2015- OD REDAKCJI

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Stanisław Palka - Wspólne działania szkoły i instytucji pozaszkolnych w ograniczaniu zjawisk społecznie negatywnych (głos w dyskusji)
Współcześnie występują zjawiska społecznie negatywne zarówno wśród dorosłych, jak i wśród uczniów. Pozaszkolne instytucje mogą współdziałać ze szkołą w ograniczaniu tych nieprawidłowości.

Tomasz Łączek - Znaczenie szkoły w osiągnięciu sukcesu życiowego młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej
Człowiek, aby mógł się prawidłowo rozwijać emocjonalnie, potrzebuje dokonań, które w jego własnej ocenie będzie mógł nazwać sukcesami.

Renata Flis - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana podczas bieżącej pracy z dzieckiem w klasach I–III szkoły podstawowej

Ewa Jakubowska - Nauczanie indywidualne

Małgorzata Karwala - Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w Polsce – nowe regulacje prawne

Jacek Urban - Od obszarów i standardów do wymagań i kryteriów – nadzór pedagogiczny po dziesięciu latach doświadczeń

- UCZĘ (SIĘ) W SZKOLE

Danuta Sterna - Ocenianie kształtujące. Strategia pierwsza. Określanie i wyjaśnianie uczniom celów uczenia się i kryteriów sukcesu

- WYWIAD NUMERU

Daria Grodzka - Ważne jest podkreślanie mocnych stron dziecka, mówienie mu, że jest coś warte – rozmowa z dr. Peterem Schmidtem

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Grażyna Polak - Praktyczny wymiar realizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole na przykładzie andrychowskich gimnazjów

Anna Kapusta, Agnieszka Marzęcka - Szczęśliwa Żabka. Warsztaty biblioterapeutyczne w Czernichowie

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 9

- KREATYWNY NAUCZYCIEL

Wiesława Krysa - To nieprawda, że dzieci nie lubią czytać

- PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W KRAKOWIE INFORMUJE

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Konkurs patriotyczny Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gra miejska

Marta Galos - Jana Długosza Opus Vita

- KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Daria Grodzka - Szkolenia oparte na dowodach (R. C. Clark)

- MUZEUM ETNOGRAFICZNE W KRAKOWIE ZAPRASZA

Urszula Sobczyk - Muzeum Etnograficzne dla nauczycieli i maturzystów

- FUNDACJA LEGALNA KULTURA INFORMUJE

- Nauczyciele pytają, prawnik odpowiada