Numer 12/148 / 2015- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Monika Szczygieł, Krzysztof Cipora - Neuronauka i edukacja – nie wszystko złoto, co się świeci
Rozpowszechnienie neuromitów wśród nauczycieli utrudnia transfer rzetelnej wiedzy do praktyki edukacyjnej oraz prowadzi do stosowania mało efektywnych metod nauczania.

Roman Solecki - Skuteczna profilaktyka wobec zagrożeń medialnych
Artykuł podejmuje problematykę patologicznego użytkowania Internetu oraz prezentuje założenia skutecznej profilaktyki wobec zagrożeń medialnych.
W ostatnim czasie problem nadużywania Internetu i telefonów komórkowych staje się przedmiotem zainteresowania nie tylko badaczy, ale również rodziców i nauczycieli, którzy na co dzień spotykają się z ryzykownymi zachowaniami swoich dzieci i uczniów w środowisku cyberprzestrzeni. Pomimo dostępności do wielu publikacji poświęconych temu zjawisku wydaje się, że wciąż brakuje propozycji konkretnych rozwiązań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym, które pozwoliłyby na zapobieganie i wczesne reagowanie w sytuacji problematycznego korzystania z Sieci. Dlatego warto zastanowić się, w jaki sposób projektować szkolne i gminne programy profilaktyczne, aby podejmowane przez samorządy i szkoły działania były skuteczne i likwidowały nie tylko objawy, ale przede wszystkim przyczyny związane z szeroko pojętymi uzależnieniami czynnościowymi (behawioralnymi).


Ewa Drozd - W edukacji najważniejsze jest spotkanie ludzi
Coraz więcej dzieci schyla się nad urządzeniem elektronicznym, coraz więcej dorosłych ogranicza komunikację do niezbędnych operacyjnych przekazów. Dzieci i młodzi ludzie tradycyjnie uczą się siebie i otaczającego świata, doświadczając wielu, też trudnych dla nich sytuacji. Doświadczenia osób, które wdrażają tutoring, wskazują na potrzebę, czasem głód bezpośredniej relacji dorosły – dziecko, dorosły – nastolatek, mistrz – uczeń. Różne praktyki tutorskie, które zawsze opierają się, a przynajmniej powinny, na gotowości do wspierania młodego człowieka w jego rozwoju z poszanowaniem jego godności, inności oraz wzajemnej wymianie w relacji młodszy – starszy, stają się cenionym dobrem w edukacji formalnej i nieformalnej.

Wiesława Krysa - Metody coachingowe w pracy nauczyciela

Barbara Kozik - TIK i przedszkolaki

Jacek Urban - Od obszarów, standardów i dziedzin do wymagań, charakterystyk i kryteriów – nadzór pedagogiczny po dziesięciu latach doświadczeń, cz. II

- UCZĘ (SIĘ) W SZKOLE

Danuta Sterna - Ocenianie kształtujące. Strategia druga. Organizowanie w klasie dyskusji, zadawanie pytań i zadań dających informacje, czy i jak uczniowie się uczą

- POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Jacek Urban - O pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, cz. I

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Iwona Pikoń, Ewa Demczuk - Kompetencje młodego Europejczyka – język, kultura, obyczaje

Agnieszka Rachwalska, Anna Kapusta - Szczęśliwa Żabka wędruje. Warsztat biblioterapeutyczny w Piekarach

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Rodzeństwo bez rywalizacji. Lekcja 10

- KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Małgorzata Bzibziak - Przyszłość edukacji – zestawienie bibliograficzne w wyborze

- KOMUNIKATY

- Zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjnej MCDN

- DODATEK INFORMACYJNY DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 3/10/2015

s. Leokadia Wojciechowska - Nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły – ocenianie szkolne.

- Po prostu praktycznie