Numer 1/149 / 2016- OD REDAKCJI

- DYDAKTYKA I WYCHOWANIE – TEORIA I BADANIA

Małgorzata Michel - Zapobieganie zachowaniom agresywnym i przemocy w szkole poprzez tworzenie przestrzeni wolnych od przemocy

Krzysztof Gerc - Bezpieczna szkoła – niezrealizowana idea czy oczekiwana rzeczywistość?

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Ilona Dudzik-Garstka - Poczucie własnej wartości ucznia a przyjazna i bezpieczna szkoła

Mirosław Pysz - Zasady racjonalnego żywienia dzieci i młodzieży

Agnieszka Marzęcka - Odżywianie się dzieci i młodzieży a procesy uczenia

Bożena Alejziak - Aktywność ruchowa dzieci i młodzieży jako element prozdrowotnego stylu życia

Kamila Czajka - Znaczenie aktywności ruchowej dla zdrowia dzieci i młodzieży

Teresa Szakiel - Kilka słów o organizacji bezpiecznej wycieczki szkolnej

Jacek Urban - Od obszarów, standardów i dziedzin do wymagań, charakterystyk i kryteriów – nadzór pedagogiczny po dziesięciu latach doświadczeń, cz. III

- POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE

Jacek Urban - O pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, cz. II

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Joanna Bogacka-Pająk - Bezpieczni na drodze

- KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Poczucie bezpieczeństwa uczniów w relacjach z nauczycielami

- KOMUNIKATY

- Konkurs „Dzieje Krakowa w czasie Wielkiej Wojny. Gra miejska”