Numer 2/150 / 2016- OD REDAKCJI

- DYDAKTYKA I WYCHOWANIE – TEORIA I BADANIA

Paweł Ochwat - O humorze szkolnym poważnie

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Wanda Matras-Mastalerz - Czytaj. Zobacz więcej! Wykorzystanie biblioterapii w edukacji i terapii uczniów

Anna Walska - Terapeutyczny potencjał literatury. Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży

Marta Deńca - Uczeń niepełnosprawny w bibliotece szkolnej

Marzena Sula-Matuszkiewicz - Jak pomóc szkole w promocji czytelnictwa? Działania edukacyjne z wykorzystaniem TIK realizowane w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie

Małgorzata Bzibziak - Wychowanie przez czytanie – formy promocji czytelnictwa w Bibliotece Pedagogicznej w Oświęcimiu

Barbara Kozik - Czytelnictwo naszych uczniów a przykład rówieśników

Monika Horecka - Teatrzyk kamishibai – inny pomysł na czytanie

Irena Koźmińska - Cała Polska czyta dzieciom

Paweł Wójciak - Bezpieczny Internet? Co uczynił on z naszym myśleniem

Franciszek Ruchała - Badanie efektywności kształcenia zawodowego w zakresie kwalifikacji. Część I. Wyniki względne egzaminu z kwalifikacji

- UCZĘ (SIĘ) W SZKOLE

Danuta Sterna - Ocenianie kształtujące. Strategia trzecia. Udzielanie uczniom takich informacji zwrotnych, które umożliwiają ich widoczny postęp

- Z NASZYCH DOŚWIADCZEŃ – PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI

Anna Wołosiuk, Joanna Zagórska - Szkolny projekt interdyscyplinarny „Od czasu do czasu”

- SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

Halina Czerwińska - Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 1

- KSIĄŻKI WARTE POLECENIA

Barbara Kozik - Po prostu czytanie...

- ZDARZYŁO SIĘ

Małgorzata Janusz-Nowicka - Konferencja „Zagrożone dzieciństwo. Dzieci ulicy”

- KOMUNIKATY

- Nowe Ogólnopolskie Forum Bibliotek Pedagogicznych

- Zaproszenie do udziału w konferencji „Czytanie drugim życiem” oraz towarzyszącym jej V Salonie Wydawców – Edukacja XXI wieku

- Konkurs „Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu”

- Okładka: Dzieci uczestniczące w warsztatach z elementami bajkoterapii w PBW w Krakowie, fot. M. Stachurska