Numer 3/151 / 2016- OD REDAKCJI

- ZAGADNIENIA OŚWIATOWO-EDUKACYJNE

Iwona Ocetkiewicz - Uczniowie romscy w szkole – potrzeby i rzeczywistość

Katarzyna Smoter - Wsparcie uczniów cudzoziemskich w polskiej szkole w świetle regulacji prawnych i rozwiązań praktycznych

Małgorzata Karwala - Kształcenie uczniów przybywających z zagranicy w polskim systemie oświaty

Kinga Anna Gajda - Uniwersytecka klasa kompetencji międzykulturowych jako przykład edukacji międzykulturowej

Wojciech Papaj, Małgorzata Karwala, Iwona Nowak - Działania podejmowane w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Nowym Sączu w zakresie edukacji dzieci z różnych kręgów kulturowych

- Międzykulturowość w szkole. Poradnik dla nauczycieli i specjalistów

Anna Samborska - Edukacja – ważny element nowej perspektywy unijnych funduszy w Małopolsce

Franciszek Ruchała - Badanie efektywności kształcenia zawodowego w zakresie kwalifikacji. Część II. Wykorzystanie metody WW do analizy osiągnięć szkoły

Danuta Sterna - Ocenianie kształtujące. Strategia czwarta. Umożliwianie uczniom korzystania z siebie nawzajem jako zasobów edukacyjnych

Ewa Mauer - Różni a tacy sami. Edukacja wielokulturowa w Gimnazjum nr 2 w Krakowie i w szkołach partnerskich

Anna Krzemińska-Kaczyńska - Uczniowie – obywatele świata

Małgorzata Janusiewicz - Przygoda z Erasmusem+ czyli początek Euro Innowacji w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych

Jadwiga Koźmińska - Projekt „Nowoczesny nauczyciel w nowoczesnej szkole”

Halina Czerwińska - Jak rozmawiać z nastolatkami? Lekcja 2

Barbara Kozik - Uchodźcy, emigranci w polskiej szkole – zestawienie bibliograficzne w wyborze

Halina Wesołowska, Stanisław Kołodziej - Wspomaganie szkół i placówek oświatowych

- Zapraszamy do udziału w programie SYNAPSY!

- Konkurs „Wielokulturowe dziedzictwo mojego regionu”

- Okładka: Fot. Sylwester Kopeć