Numer 4/172 / 2018

„Hejnał Oświatowy”

4/172/2018

 

4/172/2018 – pobierz pdf

 Od redakcji

 Zagadnienia oświatowo-edukacyjne

Zbigniew Powązka, Jaką matematykę odkrywamy w krakowskich szopkach

Witold Pająk, Przyczyny trudności i zalecenia do pracy z uczniem mającym trudności w uczeniu się matematyki – spojrzenie nauczyciela liceum

Tadeusz Marczewski, Do kwadratu! Ciekawie!

Maria Legutko, Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki dla ulepszania szkolnej matematyki

Jolanta Czuchnowska, Tradycja czy nowoczesność, czyli jak efektywnie nauczać przedmiotów przyrodniczych

Grzegorz Hudziak, Moje sposoby na oswajanie uczniów z chemią

Piotr Olejniczak, Geoedukacja – Muzeum jako narzędzie dla nauczycieli

Rafał Sworst, Edukacja w Muzeum Inżynierii Miejskiej

 Konteksty i inspiracje

Urszula Sajewicz-Radtke, Skuteczne techniki uczenia się

 Z naszych doświadczeń – przykłady dobrej praktyki

Bożena Lasko, Renata Kozioł, Monika Senderak, Piotr Kwiek, Nauczanie przedmiotów przyrodniczych w V LO w Tarnowie

 

Książki warte polecenia

Marzena Sula-Matuszkiewicz, Nauczanie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkole

 

Kobiety w polskiej pedagogice i edukacji

Marta Jesionek, Józefa Franciszka Joteyko

 

Felietony o dziecku

Alicja Janiak, Dziecko jest piękne

 

Informacje i komunikaty

Konferencja w ramach VII Salonu Wydawców „Między kredą a smartfonem. Inspirująco o nauczaniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” – fotogaleria

 

 
 

Okładka: Fot. E. Demczuk